UNESCO世界遗产

UNESCO World Heritage Stamp01

韩国联合国教科文组织世界文化遗产巡礼纪念章旅游是游览韩国旅游发展局推荐的15处景点并取得纪念图章的接力活动。

韩国联合国教科文组织世界文化遗产巡礼纪念章旅游

韩国拥有五千年的悠久历史,期间创造了无数令人骄傲的文化遗产。参加韩国世界文化遗产巡礼活动,可以体验到韩国的历史、优秀建筑、雕刻以及艺术技巧等多种文化魅力。

活动时间 2016年12月31日截止

参加方法

韩国联合国教科文组织世界文化遗产巡礼纪念章旅游

韩国联合国教科文组织世界文化遗产巡礼纪念章旅游
区分 图章数量 赠送纪念品
1等级 5个以上 丹青花纹雨伞
2等级 2~4个 环保袋

纪念品图片

  • Souvenirs01
  • Souvenirs02